סימונה שטיינמץ אשתו של יוסי שטיינמץ עבריין מורשע במרמה והפרת אמונים בפרשת רשות המיסים – העידה עדות חסויה כי משפחתה פגועה – כיצד אישה זו שכשלה בניהול ביתה שלה – משמשת כפקידת סעד ארצית ומטפלת במשפחות מדינת ישראל?

סימונה שטיינמץ אשתו של יוסי שטיינמץ עבריין מורשע במרמה והפרת אמונים בפרשת רשות המיסים – העידה עדות חסויה כי משפחתה פגועה – כיצד אישה זו שכשלה בניהול ביתה שלה – משמשת כפקידת סעד ארצית ומטפלת במשפחות מדינת ישראל?

21 ביולי 2011 – יוסי שטיינמץ עבריין מורשע – גזר דין תפ 6366-07-09 יוסי שטיינמץ (יוסף בן גדליה שטיינמץ) בעלה של פקידת סעד ראשית לסדרי דין במשרד הרווחה סימונה שטיימנץ, מי שהיה מנהל תחום יבוא אישי ורכב במכס, הודה במסגרת ההסדר בביצוע עבירה של מירמה והפרת אמונים.

סימונה שטיינמץ פקידת סעד ארצית ואשתו של יוסי, העידה בדלתיים סגורות, בניגוד לעדויות של שאר המורשעים שעדויותיהם היו פתוחות:

"סימונה שטיינמץ, אשת הנאשם, העידה בדלתיים סגורות, בשל דברים שבצנעת הפרט. היא סיפרה על המשפחה ועל תפקודו המסור של הנאשם כאבי המשפחה. היא סיפרה גם על הפגיעה שנפגעה המשפחה, כתוצאה מן הפרסומים אודות הנאשם, ולטעמה שילמה המשפחה עונש כפול ומכופל, בשל כך."

בעלה העיד:

"הנאשם סיפר על עצמו, כי כך חונך בבית וכך הוא מחנך את בנותיו. הפגיעה בו קשה, כמו גם במשפחה. זו פגיעה כלכלית וחברתית. על פי מה שהשמיעו עדי האופי, כולל רעייתו, יחד עם בנותיו, ביקש, כי בית המשפט יגיע להחלטה הנכונה".

סימונה שטיינמץ החלום הרע של כל ילד במדינת ישראל

סימונה שטיינמץ החלום הרע של כל ילד במדינת ישראל

יוסי שטיימנץ עבריין מורשע ת"פ 6366-07-09 גזר דין - בית המשפט הקל מאוד בעונשו

יוסי שטיימנץ עבריין מורשע ת"פ 6366-07-09 גזר דין – בית המשפט הקל מאוד בעונשו

מדוע הסכים השופט זכריה כספי לאפשר לסימונה שטיינמץ לתת עדות חסויה, כשבעלה הוא עבריין מהסוג הנחות והשפל ביותר והיא משמשת פקידת סעד ארצית, שאמונה על משפחות מדינת ישראל? השופט כספי לא נימק זאת. לאור מעמדה הציבורי הרם של פקידת הסעד סימונה שטיינמץ ולאור העניין הציבורי הרב שבפרסום הליכים משפטיים המשפיעים על משפחות בישראל, שגה השופט כספי משלא נתן משקל ראוי לעקרון פומביות הדיון וזכות הציבור לדעת.

עקרון פומביות הדיון הוא עקרון יסוד חוקתי על חוקי המעוגן בסעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה, וקובע כדלקמן:

"בית המשפט ידון בפומבי זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק".

עקרון פומביות הדיון מעוגן גם בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984 (להלן: "החוק") הכלל פי סעיף 68(א) קובע כי:

"בית המשפט ידון בפומבי".

נפסק כי אין לפגוע בעקרון פומביות הדיון, אלא לאחר שקילה זהירה, על דרך הצמצום ומטעמים ממשיים בלבד:

"מאחר שהמדובר בזכות יסוד, יסטה בית המשפט מעקרון הפומביות רק לאחר שקילה זהירה ועל דרך הצמצום" [ר"ע 176/86 פלונית א. פלוני, פ"ד מ (2) 497).

עקרון פומביות הדיון המשפטי נועד להבטיח משטר שיפוטי תקין, המגן על זכויות אדם תוך הבטחת שקיפות ביחס לפעולתן של המערכות השלטוניות. פומביות הדיון מבטיחה קיומן של בחינה וביקורת ציבורית על המתרחש במערכת התביעה, במערכות המשפט ועל פעילותן של המערכות הציבורית האחרות. הביקורת הציבורית מאפשרת איתור ותיקון ליקויים הנחשפים אגב הצגת הראיות בבית המשפט. חשיפת הליכי דיון ושפיטה לעיני הציבור היא חלק מתפיסת ההגינות של ההליך השיפוטי (בג"צ 258/07 גלאון נ' ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המערכה בלנון 2006 (פורסם "בנבו")).

זכות הציבור לקבל מידע קשורה בקשר הדוק לעיקרון פומביות הדיון. כבר נקבע כי כאשר אחד הצדדים להתדיינות הוא דמות ציבורית (ובמקרה דנן עובד ציבור ואשתו עובדת ציבור המנתקת רבבות ילדים מהוריהם) יגבר אינטרס של פומביות הדיון על פני השם הטוב, וכן נקבע, כי פומביות הדיון מהווה "אמצעי להזרמת מידע לציבור, וזכות זו מקבלת משנה תוקף בסוגיות בעלות חשיבות ציבורית" (רע"א 3614/97 אבי יצחק נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ ואח', פ"ד נג (1) 26)).

השופט כספי צפצף על העקרונות, ואיפשר לסימונה שטיינמץ ולבעלה העבריין להמשיך ולהתל במערכת המשפט. אף העונש המגוחך שנגזר נגדו, לא משקף את חומרת מעשיו הפליליים החמורים.

בעניינו מדובר בפקידת סעד ארצית לסדרי דין, המנתקת מידי יום ביומו רבבות הורים טובים וכשירים מילדיהם ללא סיבה, והשופטים משמשים חותמת גומי שלה. על תסקיריה לא ניתן לערער, והיא גורמת לנזקים איומים למשפחות.

אין צורך להאריך ולפרט את החשיבות הציבורית של הנושא בדבר זכות הציבור לדעת מה העידה סימונה שטיינמץ שהוא "חסוי". תביעות נגד אשת ראש הממשלה מפורסמות בפרהסיה, ואילו פקידת סעד ארצית, מקבלת חסינות כאילו מדובר במלכת אנגליה.

יפים לענייננו דברי השופטת דורנר ברע"א 3007/02 יואב יצחק נ' ארנון מוזס, פ"ד נו (6) 592:

"אמנם, פומביות הדיון פוגעת במהותה בפרטיות המתדיינים ולעיתים קרובות בפרטיות העדים, אך ככלל, הזכות לפרטיות – הגם שגם היא זכות יסוד – נסוגה מפני עקרון פומביות הדיון".

להלן קטע מגזר הדין (שופט מחוזי זכריה כספי) אודות דרכי המרמה והפרת האמונית של יוסף בן גדליה שטיינמץ לקבל ג'וב בעל כוח ברשות המיסים:

"הנאשם (יוסף בן גדליה שטיינמץ) הכיר את קובי בן גור, איש עסקים ורואה חשבון, בעל קשרים עם עובדים רבים ברשות המיסים, בין השנים 2004-2005. בין השניים שררו קשרי חברות קרובים והם נפגשו באותן שנים. הנאשם ידע, כי לבן גור וליורם קארשי, יבואן ואיש עסקים, וכן חבר במועצת עיריית ירושלים, השפעה על מצא, והם סייעו למינויו. במועדים שונים, לכל המאוחר, החל ממארס 2006, ביקש הנאשם מבן גור לסייע לו בקידומו ובמינויו לתפקיד גובה מכס אשדוד. בן גור פנה למצא וביקשו להיפגש עם הנאשם, כדי להתרשם ממנו באופן אישי. על אף שמצא לא היה מעוניין בקידום זה, הוא נעתר לבקשתו של בן גור. על מנת לרצות את האחרון, העלה מצא בפני הנאשם במסגרת פגישה שנערכה ביניהם, את האפשרות, כי הנאשם ימונה לעוזרו האישי לענייני מכס.

על מנת לקדם, בכל זאת, את המינוי וביודעו, כי התפקיד אליו מבקש הנאשם להתמנות חשוב לאינטרסים של קארשי, פעל בן גור כדי לרתום גם את קארשי לקידום המינוי.

ביום 11/5/06 פנה בן גור, בידיעת הנאשם, לקארשי, שהיה בדרכו לפגישה עם מצא בביתו. בן גור ביקש מקארשי לשתף עימו פעולה וללחוץ על מצא, כדי שימנה את הנאשם לתפקיד. הוא הבהיר לקארשי, כי קידום זה של הנאשם יסייע לאינטרסים של קארשי עצמו.

זה האחרון, נעתר לבקשה לסייע למינוי, על מנת ליצור מחויבות של הנאשם כלפיו ובציפייה, שיפעל עבורו במסגרת מילוי תפקידו.

בהמשך, שוחח קארשי עם הנאשם, ודיווח לו, כי המליץ בפני מצא על מינויו לתפקיד גובה מכס אשדוד, וכי מצא הציע שהנאשם ישקול כחלופה את מינויו לתפקיד עוזרו. הנאשם הבהיר לו, כי אינו מעוניין בתפקיד העוזר והדגיש בפניו, כי חשוב שיסייע לו להתמנות לתפקיד גובה מכס אשדוד, תפקיד בעל עוצמה, בו יוכל לסייע לאינטרסים של קארשי מול הרשות. בהמשך, שב והדגיש הנאשם לקארשי, שיגמול לו על סיועו, ועמד על העוצמה הרבה שבתפקידיו במכס, כדי לסייע לעסקיו של קארשי, להבדיל מתפקיד העוזר המוצע.

בתחילת יוני 2006, במקביל לפעולותיהם של קארשי ובן גור לקידום הנאשם, שוחח קארשי עם הנאשם וביקש ממנו, שיסייע לו לשחרר מכולה, השייכת לו ומעוכבת בתחנת המכס באשדוד. הנאשם נעתר לבקשה, טיפל בה באופן אישי והנחה את קארשי כיצד לפעול על מנת לפתור את הבעיה לשביעות רצונו. אין כל טענה, כי שחרור המכולה היה בניגוד לנהלי המכס.

מיד לאחר פתרון בעיית המכולה, הבהיר הנאשם לקארשי, כי מקרה זה ממחיש את החשיבות והכדאיות העסקית, עבור קארשי, בקידומו לתפקיד גובה מכס אשדוד. בתגובה לדבריו, השיב קארשי לנאשם, כי אכן עליו להיות בתפקיד הבכיר ביותר במכס אשדוד.

גם במהלך חודש יולי, בן גור וקארשי המשיכו בניסיונותיהם לסייע לנאשם להתמנות לתפקיד.

מצא, שלא היה מעוניין למנות את שטיינמץ לתפקיד, וברצותו לרצות את קארשי ובן גור, בירר שוב עם קארשי, אם הנאשם מעוניין, בכל זאת, בתפקיד עוזרו לענייני מכס. קארשי השיב למצא, כי הנאשם אינו מעוניין בתפקיד זה.

בספטמבר 2006, פנה הנאשם לבן גור, הפעם הזאת בבקשה לסייע לו להתמנות לתפקיד קצין מטה לענייני הרשות הפלשתינית ברשות המיסים (להלן: "הקמר"פ"). בן גור החל לפעול למען קידום זה של הנאשם לתפקיד ועדכן אותו במהלכיו ובפעולותיו.

ביום 19/9/06 נפגש הנאשם עם מצא, כדי לדון עמו ברצונו להתמנות לתפקיד. בפגישה הבהיר מצא לנאשם, כי בשלב זה אין לו מועמד מועדף מטעמו לתפקיד והורה לנאשם להגיש מועמדותו. יחד עם זאת, ככל ויעדיף מועמד אחר בעתיד, יורה לנאשם להסיר מועמדותו.

במהלך אוקטובר 2006, עדכן הנאשם את קארשי ברצונו להתמנות לתפקיד הקמר"פ. קארשי הבטיח לו, כי יסייע למינויו ובמקביל ביקש סיועו, בפתרון בעיה, הקשורה בעסקיו, מול המכס. בשלהי אותו החודש, סייע הנאשם לקארשי לשחרר מכולה מהמכס, לשביעות רצונו של קארשי. גם בעניין שחרור מכולה זו, אין טענה, לפיה הדבר נעשה בניגוד לנהלי המכס.

על פי אלה, הורשע הנאשם בהתאם לכתב האישום המתוקן, בביצוע של עבירת מרמה והפרת אמונים, הפוגעת בציבור, במילוי תפקידו, לפי סעיף 284 לחוק העונשין".

השופט זכריה כספי הוסיף: "הנאשם הורשע במעשה של הפרת אמונים, המבוסס על פניותיו לשני גורמים חיצוניים, אינטרסנטיים (בתחילה פנה לבן גור אשר הפנה אותו גם לקארשי), על מנת שיסייעו לו בקידומו האישי ברשות המיסים. הוא ביקש, כי הם יפעילו לחץ על ראש הרשות, שהיה נתון להשפעתם, לצורך כך. את זאת עשה תוך הדגשת החשיבות שבקידומו לתפקיד מסויים, שאז יוכל לסייע לעסקיו של קארשי ובכך יגמול לו על סיועו".

קישורים:

שחיתות בצמרת משרד הרווחה – פקיד סעד ראשי יוסף אמיר שוורץ הודח מתפקידו עקב ניגוד עניינים חמור – משרד הרווחה תייג ילדים כמפגרים משיקולי תאוות בצע – ינואר 2014 – מדובר בפקיד סעד ראשי יוסף אמיר שוורץ שבמשך שנים כלא בכפייה יתומי משרד הרווחה במוסדות כליאה תוך שהוא מתייג אותם כמפגרים. אמיר שוורץ קיבל טובות הנאה מכליאתם הואיל וגם הוא מפעיל ובעלים של המעונות עד שהודח ממשרד הרווחה בעקבות תחקיר חדשות 10. הילדים נכלאו במוסדות הכליאה של משרד הרווחה לעשרות שנים. משרד הרווחה ניסה לטייח פשעי אמיר שוורץ וטען כי הנו עובד למופת. להלן גזר הדין בעניינו של אמיר שוורץ

סגנון הטומאה של סימונה שטיימנץ – פקידת סעד ראשית לסדרי דין נגד מוסד המשפחה – יוני 2103 – אחד הכלים המרושעים של עובדת סוציאלית לדיכוי והרס הקשר המשפחתי הוא התשה בירוקרטית בבתי משפט המסבות למשפחה נזקים נפשיים, פיסיים וכלכליים. פקידת סעד סימונה שטיימנץ משתמשת ב"יעילות" מרושעת בכלי מזוהם זה נגד האמא ל' שאינה רואה את בנה הבכור בן ה- 10 מזה 4 וחצי שנים, ואת בנה בן ה-8 מזה כשנתיים שעה בשבוע במרכז קשר כשנתיים לאחר שלא ראתה אותו שנתיים…

סימונה שטיימנץ מבליטה ישבנה בפרהסיה – פינק פלויד "חזירים" – פברואר 2013 – פקידת סעד ראשית לסדרי דין סימונה שטיימנץ, אשר שופטי בתי משפט לענייני משפחה רואים בהבלי פיה סוף פסוק מבליטה בעזות ישבנה בפרהסיה בתמונה עם עמיתותיה פקידות סעד ועובדות סוציאליות. פקידת הסעד סימונה שטיינמץ הנה סמכות מקצועית סטטוטורית בענייני משפחה הכולל ניתוק ילדים מביתם ומשפחתם, ללא ראיות, בדלתיים סגורות, כליאת קשישים בבתי אבות תוך נישולם מרכושם לאפוטרופסים בניגוד לרצונם ורצון משפחתם. סימונה שטיינמנץ לא ישמה המלצות ממסקנות חמורות של ועדת סלונים נבו שחשף ליקויים מהותיים בעבודתם של פקידי סעד לסדרי דין ובתי משפט לענייני משפחה

שרה שדיאור שופטת בית דין לעבודה ירושלים – סירבה לצו עיון בתיק עבודה ופגעה בפומביות הדיון בשל "כבודם של עובדי ציבור"

מודעות פרסומת
אודות ג'וליה טלhttp://tareksued.wordpress.comג'וליה טל, כותבת על תבונותיה.

מחשבה אחת על “סימונה שטיינמץ אשתו של יוסי שטיינמץ עבריין מורשע במרמה והפרת אמונים בפרשת רשות המיסים – העידה עדות חסויה כי משפחתה פגועה – כיצד אישה זו שכשלה בניהול ביתה שלה – משמשת כפקידת סעד ארצית ומטפלת במשפחות מדינת ישראל?

 1. Simona Shteinmetz is the Israel Ministry of Welfare and Social Services' chief head SW for CPS parental evaluation surveys for courts, the national supervisor. The blog reports about : 1) Judge Zecharia Caspi's light verdict on Joseph Steinmetz intervention for Yoram Karashi (the brother of Shula Zaken, the former bureau chief of Ehud Ohlmert, a former prime minister). Tel Aviv District Judge Caspi allowed in camera (closed door) testimony by the accused's wife, Simona Shteinmetz. Lory's essay raises strong questions:
  * How can such violation of public openness of court hearings be justified?
  * And how can Simona Shteinmetz continue to fill the powerful and sensitive position of the Senior Social Worker the Chief Parental Evaluation CPS Officer the National Supervisor for Family Court Surveys?

  Unfortunately Israel is becoming more corrupt and the economic gaps are growing. In too many places where power is monopolized, unsupervised, enjoys privileges including secrecy and immunity — there corruption becomes rampant. Citizens are squeezed for benefit and gain. Incompetence and corruption grow together including in Israel’s welfare and social services establishment.

  Simona’s husband Joseph Shteinmetz, who may still work in the Tax and customs Authority (which is known to have been riddled with Likud political appointees). About the integrity of the Tax Authority one can ask the former investigator Rafi Rotem, who was thrown out as soon as he became a whistleblower. (Rafi Rotem claims that the police and tax authority are corrupt and even murderous. A state witness died suspiciously, evidently was murdered.)

  In 2011 Joseph Shteinmetz was found guilty of bribery at the Ashdod port. He was given 5 months of service at an easy day program at a boarding high school in Jerusalem. His chief Yoram Karashi was given 7 months in 2012, later the Supreme Court extended his jail term to 12 months.
  http://muchcourageandpeace.wordpress.com/2012/02/15/the-tax-authority-affair-on-the-unbearable-lightness-of-sentencing/

  On 21.7.2011, in the verdict against Yosef Steinmetz, criminal case number 6366-07-09 it is written: >”Simona Steinmetz, the wife of the accused, testified in camera, because of matters of privacy. She talked about family and the devoted care of the accused as the father of the family. She spoke also about the injury that the family suffered as a result of the publicity about the accused, and according to her the family paid twice or more the punishment from this.<
  http://www.news1.co.il/uploadFiles/776882350444794.pdf

  The same Simona Shteinmetz still works at the head national chief Child Protection Parental Evaluation Officer busy at destroying others families, tearing children from parents and fathers from their children. The social services corruption is far more dangerous to the survival of the State of Israel than the corruption of the heavily political appointee burdened Tax and Customs Authority. Simona Steinmetz's damage to the fabric of Israel makes even the damages of the Ashdod Port workers union/mafia look like small change.

  An example of the radical feminist and social worker guild corrupt biases of the Ministry was Simona Steinmetz's organizing an indoctrination conference for CPS parental evaluation officers at the Rackman Institute on Bar Ilan University in Tel Aviv 3 Jan 2012. Shteinmetez and the gender bias organizers invited no less than a video lecture from the Australian pseudopsychologist Jennifer McIntosh. The purpose was to overturn the recently accepted recommendations of the Shnit Commission to cancel the Tender Years presumption. In other words, to keep the automatic child custody to mothers through the non-implementation of new rules in Israel.

  On McIntosh and her views as seen by Child Development colleagues throughout the west, see the recent article http://fathersunionaustralia.com/wp/2014/05/02/mcintosh-cat-on-a-hot-tin-roof/ Which cites an earlier article “Israel gets McIntosh’ed” (May 2012) https://robertwhiston.wordpress.com/2012/05/25/38/

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s